See leht pole teie valitud keeles saadaval. Näete selle ingliskeelset versiooni.

Kõik
Eesti
Läti
Leedu
Kõik
Eesti
Läti
Leedu
https://ipapi.co/100.26.179.41/json/
Array
(
  [error] => 1
  [reason] => RateLimited
  [message] => Visit: https://ipapi.co/ratelimited/ 
)

Karmen Turk

Eesti
Partner
Vandeadvokaat

Karmen Turk (mag iur) on vandeadvokaat ja partner, kes on spetsialiseerunud tehisintellekti regulatsioonidele, inimõigustele (peamiselt sõnavabadusele ja eraelu puutumatusele), intellektuaalomandile ja meediaõigusele Eestis ja mujal. Karmen Turk juhib üldnõustamise ja Compliance tiimi, et TRINITI oleks oma klientidele strateegiline partner, kes pakub nutikat, praktilist tuge ja tõhusaid tulemusi pidevalt muutuvas õiguskeskkonnas navigeerimiseks.

Oma kutsetöö jooksul on Karmen kokku esindanud kliente inimõiguste, tehnoloogia ja meediaga seotud kohtuasjades rohkem kui 300 vaidluses, sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtus kui ka Euroopa Kohtus. Viimane loeti aasta tähtsaimaiks intellektuaalomandi kohtuasjaks Euroopas ning pärjati IP STAR auhinnaga.
Chambers Europe, Legal500 ja Top Ranked on teda nimetanud soovitatud praktikuks selles valdkonnas.

 

Näiteid märkimisväärsetest kohtuasjadest on järgmised:

 • arvukad meediavaidlused, milles esindataks Postimees Grupp AS-i, E-Grupi ning Äripäev AS-i väljaandeid vaidlustes selle üle, kas ajakirjandus on käitunud õiguspäraselt;
 • Bolagsupplysningen et Ilsjan, eelotsusemenetlus Euroopa Liidu Kohtus (suurkoda).
 • Delfi vs. Eesti, mis puudutab Eesti juhtivat börsil noteeritud meediaettevõtet Delfi vaidluses vahendajate vastutuse üle internetis.
 • REACT eelotsus Euroopa Kohtus puudutas küsimust, kas ja millal on Euroopa Liidu õiguse kohaselt kaubamärgiomanikke esindaval organisatsioonil on õigus esitada kohtusse hagi kaubamärgiomanike õiguste kaitseks ja küsimused, mis olid seotud vahendaja vastutusega pahauskse internetiteenuste osutamise eest.
 • Eesti Autorite Liit vaidlus Viasat AS-iga, kus me esindasime edukalt Viasat ASi üleeuroopalise tähtsusega kohtuasjas, mis käsitles seda, kas satelliiditeenuse pakkujad peavad saama autorite nõusoleku ning maksma tasu oma tegevuse eest.

Karmen on ka Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor nii intellektuaalse omandi kui ka inimõiguste ainetes. Ta teeb ka doktoritööd ja uurib uusi tehnoloogiaid eelkõige seonduvalt vastutuse küsimustega.

 

Ta on Euroopa Nõukogu ekspert mitmes komitees (nt vaigistamishagide (SLAPP) kohtumenetluse vastases komitees, Euroopa Nõukogu juures tegutseva interneti ettevõtete vastutuse komitee kaasesimees ja ekspert). ÜRO Interneti haldamise foorumi raames koordineerib ta sõnavabaduse ja meedia dünaamilist koalitsiooni.

 

Viimastel aastatel on tema kireks olnud õiguslike lähenemine autonoomsete ja intelligentsete süsteemidele (AI/S, tehisintellekt). Ta oli Euroopa Komisjoni kõrgetasemelise tehisintellekti töörühma (HLEG-AI) välisliige.

 

Eksperdina on ta osalenud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu ühisprojektides infoühiskonna tugevdamiseks sellistes riikides nagu Ukraina ja Moldova, eelkõige kohtusüsteemi koolitamisel – näiteks oli ta inimõiguste ja meediaõiguse koolitaja Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu ühisprogrammi raames Ukrainas, mille eesmärk oli arendada inimõiguste kursust riiklikule kohtunike akadeemiale (koos prof. J. Kulezsa ja A. Pazniukiga).

Töökogemus

2014 – …  Lektor, Tartu Ülikool “Intellektuaalne omand infoühiskonnas” ja “Inimõigused internetis”
2010 – … vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2009 – 2010 jurist, advokaadibüroo Tamme & Otsmann
2006 – 2008 jurist, Eesti Rahvusringhääling

Artiklid

 • Turk, Karmen; Pild, Maarja (2019). Kratiga või kratita – see on küsimus. Robotitest ja tehisintellektist tsiviilõiguslikult. Juridica, 1, 43-55.
 • 2014 kohtunik, finaal, Eesti harjutuskohus (Tartu Ülikool).
 • 2014 aine „Inimõigused ja tehnoloogia“ külalislektor (Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut).
 • 2013 aine „Avatud kultuur Vikipeedia näitel“ külalislektor (Tartu Ülikool, arvutiteaduse instituut).
 • Turk, Karmen (2014). Digitaalkeskkonnas isiku tuvastamise meetmete poolt ja vastu. Juridica, 3, 175–188.
 • Lahe, Janno; Turk, Karmen (2012). The Web Host’s Privilege of Limited Liability: Its Application to Operators of Commentary Rooms. European Review of Private Law, 447–472.
 • Turk, Karmen (2008). Alaealised erikoolis: lapse õiguste rahvusvahelised standardid versus Eesti karistuspoliitika. Kaugia, Silvia; Auväärt, Lembit; Kerikmäe, Tanel; Raska, Eduard (toim.). Vaateid õiguspoliitikale (194). Tartu: Avatar Holding.

Haridus

Karmen lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Seejärel omandas Karmen Tartu Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis magister iuris’e kraadi.

Praegu on Karmen õigusteaduskonna doktorikandidaat.

Liikmesus

Euroopa Komisjon “AI ja eetika ekspertkomisjoni välisliige (AI HLEG)

Euroopa Nõukogu ekspertkomiteede ” Tehisintellekt ja väljendusvabadus (MSI-DIG)”, “Internetiteenuse vahendajate vastutus” ja “Internetivabaduste komitee liige”

ÜRO interneti valitsemise foorumi koalitsiooni Meedia sõnavabadus internetis koordinaator

Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni liige

Eesti Advokatuuri liige alates 2009. aastast

Hiljutine kogemus

Ütleme ühe lausega kuidas asjad on.
Võta meiega ühendust ja me aitame sind.

Rakenda

  Meil

  Täisnimi

  Linkedin

  Liituge TRINITI uudiskirjaga

   Insights

   Meil

   Teie kriteeriumidele vastavaid tulemusi pole.