Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
detsember 26, 2017

Esindasime edukalt meediavaidluses Ekspress Meediat

Harju maakohus tegi lahendi, millega jättis ärimehe Henry Kallase kaebuse suures osasrahuldamata ning milles arendas ja sisustas olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted.

Muuhulgas leidis kohus, et ei saa lähtuda hageja subjektiivsest arusaamast ja sellest, mida tema arvates on artiklis avaldatud, vaid kohus peab lähtuma nn keskmisest mõistlikust ning seejuures erapooletust lugejast. Lisaks rõhutas kohus, et mida tõsisem on isiku vastu esitatud väidete iseloom, seda tugevam peab olema faktiline aluspõhi.

Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.