Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
november 26, 2018

Esindasime klienti kohtuvaidluses seoses tuvastatud kommentaatorite ja meedia vastutuse piiridega

Esindasime regionaalset ajalehte ja uudisportaali kohtuvaidluses selle üle, kas portaal vastutab kommentaaride eest ka siis, kui kommentaari autorid on kaasatud vaidlusesse ning jäävad enda sõnade juurde.

Arvestades, et vaatluse all oli kohaliku poliitika küsimus palju meediatähelepanu saanud haldusreformist, selle tagamaadest ning kohalike poliitikute motiividest, oli vaidlus selle võrra olulisem vaba väljenduse piiride hindamiseks.

Vaidlus lõppes meie kliendile sobiva kohtuliku kompromissiga