Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
oktoober 10, 2018

Esindasime edukalt klienti korteri võõrandamisnõude vaidluses võõrandamist nõudnud ülejäänud korteriomanike vastu

Esindasime edukalt klienti naabritevahelises korteri võõrandamise vaidluses. Vaidluse eripära seisnes selles, et kõnealune korter on jätkuvalt vallasvara ning seega tavatingimustel enam tsiviilkäibes ei osale. Sellele viidates olid naabrid veendumusel, et kuivõrd vabatahtlikult ei saaks korterit niikuinii müüa, ei ole nõutav ka seaduses nimetatud korteriühistu üldkoosoleku otsus korteri võõrandamisnõude kohta.

Ringkonnakohus nõustus meie käsitlusega, et naabrid eksivad oluliselt. Kohus toetas meie seisukohta, et kuigi korterit kui vallasasja ei ole võimalik vabalt võõrandada, ei tähenda see seda, et naabrite hagi rahuldamine oleks võimalik, kui puudub kehtiv korteriomanike häälteenamusega võetud otsus selle kohta, et on otsustatud esitada hagi korteri võõrandamiseks kohtusse