Kogemused
Eesti
Andmekaitse
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 21, 2021

Advokaadibüroo TRINITI esindab Toivo Tänavsuud vaidluses hobikunstnikuga, kes kasutas maali loomiseks vähihaige lapse fotot

Vaidlus sai alguse sellest, et vähiravifondi “Kingitud elu” juht Toivo Tänavsuu jagas hobikunstniku tehtud maali hurjutades viimast selle eest, et kunstnik kasutas vähi seljatanud väikesest tüdrukust omavoliliselt tehtud portreed oma huvides perekonna tahte vastaselt. Kunstnik pöördus enda au kaitseks ja maali suhtes tekkinud väidetava autoriõiguste rikkumise tõttu kohtusse. Kohtud on jätnud kunstniku hagi senini rahuldamata leides, et sotisaalmeedias teiste isikute postituste sisu jagamise näol ei ole tegu autoriõiguste rikkumisega. Esiteks Facebooki kasutustingimuste kohaselt oli kostjal Toivo Tänavsuul õigus kasutada informatsiooni, mille hageja oli ise oma kasutaja seinale lisanud. Teiseks nõustus kohus meie kliendiga ka selles, et kostjal oli õigus teose kujutist reprodutseerida ajakirjandusliku erandi alusel. Vaidluse üheks oluliseks küsimuseks on aga ka see, kas ja kuidas ikkagi võib kunstnik levitada portreemaale, kui maali subjekt ja tema vanemad on sellele vastu ja paluvad selline tegevus lõpetada. Vaidlus võib veel jätkuda Riigikohtus. Klienti esindavad vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild.