Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
oktoober 1, 2020

Ühisvara jagamisel tuleb eelistada äriühingu jagamist võrdsete osade jätmisega kummalegi ühisomanikule

TRINITI esindas klienti edukalt maakohtu menetluses endiste abikaasade vahelises ühisvara jagamise vaidluses, mille raames vaieldi mh ühisvarasse kuuluva osaühingu osa väärtuse ja jagamise viisi üle. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et olukorras kus pooltel on erimeelsused osaühingu osa väärtuse üle ja ühisomanik ei ole valmis omandama tervet osa teise ühisomaniku nõutud summa eest, siis on kõige õiglasem lahendus osa jagamine kaheks võrdseks osaks nii, et kumbki pool saab ühe osa ainuomanikuks. Maakohus sedastas ühtlasi, et ei pea õigeks määrata osa tervikuna ühele ühisomanikule hüvitise vastu, mida see pool peab põhjendamatult suureks. Maakohtu määratud vara jagamise viis ei piira kummagi osaniku õiguseid tulevikus (sh õigust oma osa võõrandada). Klienti esindas kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.