Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
mai 19, 2023

Elektrilevi sai oma klientidele hüvitatud kahjusummad kompenseeritud

Esindasime edukalt Elektrilevi OÜ’d vaidluses Elering AS vastu kahju hüvitamise nõudes. Harju Maakohtu jõustunud otsusega mõisteti Eleringilt välja Elektrilevi kasuks kahjuhüvitis seoses Saaremaal, Sikassaare alajaamas aset leidnud rikkega. Rikke tulemusel langes pinge võrgus oluliselt alla normtaseme ning kahjustas Elektrilevi klientide seadmeid. Kohtumenetluse käigus leidis tuvastamist, et alapinge põhjustas Elering võrgus klemmi murdumine.

Vaidlus keskendus küsimusele, kuidas jaguneb vastutus Elektrilevi ja Elering vahel alapingest tingitud kahju hüvitamisel. Kohus nõustus lõppastmes Elektrilevi seisukohtadega ning leidis, et Elering rikkus oma lepingulisi kohustusi, rikkumise eest vastutab Elering ja tüüptingimustega ei saa vastutusest vabaneda. Kohus rahuldas hagi tervikuna ja jättis menetluskulud Elering kanda.

Elektrilevi esindanud TRINITI partneri ja vandeadvokaadi Klen Laus hinnangul annab nimetatud otsus Elektrilevile kindlust hüvitamaks klientidele tekkivad võimalikud kahjud, kui need on tingitud Elering võrgust tekkivatest mõjutustest.