Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 26, 2018

TRINITI esindab liisinguandjat vaidluses Rein Kilgiga

TRINITI esindab liisinguandjat mahukas vaidluses Rein Kilgiga, kus pank nõuab Kilgilt käenduslepingu täitmist. Kilk üritab kohustusest vabaneda aegumise vastuväitega. Tallinna Ringkonnakohus jättis Rein Kilgi taotluse aegumise kohaldamiseks rahuldamata ja nõustus TRINITI käsitlusega, et liisingulepingu lõppemise korral vajab liisinguandja esmalt mõistliku pikkusega aega, et teha kindlaks tagastatud vara tegelik olukord ja väärtus ning tema nõude kolmeaastane aegumistähtaeg hakkab kulgema alles pärast selle mõistliku aja möödumist. Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et liisinguandja nõude aegumistähtaja algusmoment tuleb kindlaks teha järgmise valemi alusel:

lepingu ülesütlemise päev + liisinguandjale vajalik aeg väärtuse (hinnavahe) kindlakstegemiseks + mõistlik aeg, mis on vajalik liisinguvõtjale, et hinnavahe hüvitada.

Rein Kilk on esitanud kassatsioonkaebuse Riigikohtule.