Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
detsember 14, 2020

Riigikohus rahuldas advokaadibüroo TRINITI kassatsioonkaebuse kinnisvara kinkelepingust taganemise vaidluses

Riigikohtu 18.11.2020 otsusega rahuldati meie kliendi kassatsioonkaebus kohtuasjas, milles vaidluse all on kinnisasja kinkelepingust taganemine pärast kingi üleandmist, ja selle õiguslikud tagajärjed. Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus meie seisukohaga, et abikaasade ühisomandisse kuulunud kinnisasja kinkelepingust taganemisel läheb kingitu tagasi ühisomandisse (ja tuleb sellisena kinnistusraamatusse kanda) ka siis, kui omanikuna oli esialgselt kinnistusraamatusse kantud, selle osas võlaõigusliku kinkelepingu sõlminud ja taganemise avalduse teinud vaid üks vara endistest ühisomanikest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi