Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
juuni 30, 2021

TRINITI tõi olulise kohtuvõidu soojusenergia tootjale SW Energia

TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson esindas edukalt SW Energiat kohtuvaidluses. Vaidluse esemeks oli tegelikult tarbitud soojusenergia koguse tagantjärgi kindlaksmääramine olukorras, kus soojasõlmes esineva vea tõttu jäi kliendi tegelik tarbimine pikema aja jooksul mõõtmata ning arved selle eest väljastamata. Kohus pidas õigeks lähtuda sellisel puhul arvestuslikust meetodist, kuna muul moel tegelikku tarbimist tagantjärgi kindlaks teha on keeruline. SW Energia hagi rahuldati 100 %-liselt ning SW Energia kasuks mõisteti viimase kliendilt välja tasu varasemalt tarbitud soojusenergia eest koos viivistega.