Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Pangandus & finantsõigus
oktoober 1, 2018

Rein Kilk üritas aegumise väitega käendusest vabaneda

Tallinna Ringkonnakohus jättis rahuldamata Rein Kilgi taotluse aegumise kohaldamiseks. Kohus nõustus meie käsitlusega, et liisingulepingu lõppemise korral vajab liisinguandja esmalt mõistliku pikkusega aega, et teha kindlaks tagastatud vara tegelik olukord ja väärtus ning tema nõude kolmeaastane aegumistähtaeg hakkab kulgema alles pärast selle mõistliku aja möödumist. Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et liisinguandja nõude aegumistähtaja algusmoment tuleb kindlaks teha järgmise valemi alusel:

lepingu ülesütlemise päev + liisinguandjale vajalik aeg väärtuse (hinnavahe) kindlakstegemiseks + mõistlik aeg, mis on vajalik liisinguvõtjale, et hinnavahe hüvitada.

Rein Kilk on esitanud kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Liisinguandjat esindas vandeadvokaat Erki Vabamets.