Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
september 10, 2020

Saavutasime oma kliendile pärandvara jagamise ja ühisomandi lõpetamise kliendi soovitud moel

Kohtuasja sisuks oli pärimisvaidlus kolme kaaspärija vahel pärandvarasse kuuluva kinnisvara jagamise üle, kus kahel neist oli huvi selle omandamiseks, kuid tingimuste osas kokkuleppele ei saadud. Meie klient omandas vaidluse ajal ühele vaidluses osalenud kaaspärijale kuulunud mõttelise osa pärandvara ühisusest, suurendas seeläbi oma huvi pärandvara vastu kokku 3/4 tervikust ja see oli üks kaalutlustest, miks kohus otsustas jätta soovitud vara just kliendi omandisse. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi