Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
mai 15, 2023

Esindasime edukalt Eesti Esitajate Liitu maratonvaidluses autoriõiguse seaduse alusel nõutava tasu üle

Advokaadibüroo TRINITI esindas edukalt Eesti Esitajate Liitu pikas pretsedentvaidluses, mis läbis 6 aasta jooksul kokku seitse kohtuastet (sh jõudis kolm korda Riigikohtu lauale). Vaidluse põhiküsimuseks oli, kas MTÜ Urban Style (JJ-Street) peab tasuma oma tantsutrennides kasutatava muusika eest tasu Eesti Esitajate Liidule.

Riigikohus tegi kohtumenetluse raames mitu teedrajavat otsust, sedastades mh, mis tingimustel laieneb huvikoolile autoriõiguse seaduses sätestatud erand, mis võimaldab kasutada fonogramme teose esitajatele ja fonogrammitootjatele tasu maksmata. Lõpuks asusid kohtud seisukohale, et MTÜ Urban Style poolt ei olnud täidetud kõik teose vaba kasutuse erandi tingimused, mistõttu tuleb ka MTÜ’l Urban Style maksta Eesti Esitajate Liidule tasu muusika fonogrammide kasutamise eest.

Eesti Esitajate Liitu esindanud TRINITI partner ja vandeadvokaat Klen Laus kommenteeris vaidluse järgselt „Tegemist oli mahuka ja nüansirikka kohtumenetlusega. Usun, et asjas tehtud kohtuotsuste põhjendused aitavad tuua olulist selgust mitte ainult konkreetse küsimuse lahendamisel, vaid võimaldavad laiemalt kollektiivse esindamise organisatsioonidel senisest paremini kaitsta oma esindatavate õigusi“.

Nimetatud teedrajava vaidluse tähtsust kinnitab ka asjaolu, et see pälvis Managing IP 2022 aasta Eesti mõjukaima kohtuvaidluse tiitli.