Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 28, 2018

Esindasime kohtus Eesti Ekspressi persooniloos kolmanda isiku nime avaldamise kaasuses

Esindasime märgilises meediaõiguse kaasuses Eesti Ekspressi vaidluses Veiko Kullaga. Hageja hinnangul puudus tema nime avaldamiseks ülekaalukas avalik huvi seda persooniloos, mille peategelaseks oli Allan Kiil ja tema elulugu ning elukäik. Vaidlus jõudis ka Riigikohtusse, kus kolleegium leidis, et alama astme kohtutel tuleb põhjalikult vaagida, kas nime avaldamiseks persooniloos oli ülekaalukas avalik huvi ehk kas avaldatu aitas kaasa ühiskondlikule debatile. Tallinna Ringkonnakohus leidis Riigikohtu juhistest lähtuvalt, et antud asjas päris ülekaalukast avalikust huvist rääkida ei saanud. Teada ei ole, milline oleks kohtute otsus uue isikuandmete seaduse valguses, kus avalduse tegemiseks enam „ülekaaluka“ avaliku huvi nõuet seadusest ei leia