Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
jaanuar 10, 2018

Esindasime Julianus Inkassot maksehäire avaldamise vaidluses

TRINITI vaidlustiim esindas maakohtus edukalt Julianus Inkassot vaidluses, kus võlgnik nõudis maksehäire avaldamise lõpetamist ning mittevaralise kahju hüvitamist. Maakohus selgitas, et tegelikkusele vastavate võlaandmete avalikustamine surveabinõuna on õiguspärane, see ei tekita isiku mainet kahjustavat väärtushinnangut ega põhjusta isikule mittevaralist kahju. Võlgniku kahju hüvitamise nõude jättis kohus seega rahuldamata ning rahuldas hoopis Julianus Inkasso vastuhagi võla tasumise nõudes. Kohus mõistis võlgnikult välja kogu võlgnevuse ühes viivistega, milline oli maksehäirena õiguspäraselt avaldatud