Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
detsember 26, 2017

Kohus jättis EKRE hagi Ekspress Meedia AS vastu ka teises kohtuastmes rahuldamata

Tallinna Ringkonnakohus tegi lahendi, millega jättis EKRE kaebuse täielikult rahuldamata ning milles arendas ja sisustas olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted.

Muuhulgas leidis kohus, et avalikkusel on suur huvi saada tundma esmakordselt valimiskünnise ületanud erakonda, mistõttu oli põhjendatud hagejast ja erakonna veendumustest ning juhtfiguuridest sedavõrd arvukalt artikleid kirjutada ja avaldada.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus on jõustunud.

Loe vaidlusest lähemalt Delfist SIIT