Kogemused
Eesti
Energia, keskkond ja võrgud
Vaidluste lahendamine
veebruar 13, 2018

TRINITI esindas edukalt eraisikust klienti vaidluses Elektrileviga

Elektrilevilt mõisteti eraisikule välja ca 200 000 euro suurune kahjuhüvitis koos viivistega. Tegemist on teedrajava tähendusega kohtuotsusega, kuna esmakordselt Eesti kohtupaktikas pandi Elektrilevi vastutama liinialuste hooldamata jätmise tagajärjel tekkinud kahju eest.