Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
oktoober 26, 2018

Esindasime klienti kohtuvaidluses seoses küsimusega, mida võib öelda nõukogu koosolekul

Vaidluses oli vaatluse all olukord, kus juhatus avaldab nõukogu koosolekul faktiväiteid ja hinnanguid ettevõttega seotud isiku kohta. Küsimuse all oli, kas iga avaldust tuleb kohelda meediaorganisatsiooni suhtes rakendatava tõendamisstandardi kohaselt ehk absoluutse tõe standardi kohaselt. Kohtuvaidlus lõppes ringkonnakohtu otsuse jõustumisel