Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
jaanuar 17, 2023

Konto arest kohtumenetluses on erandi erand!

Advokaadibüroo TRINITI esindab käimasolevas kohtuvaidluses peatöövõtjat, kelle arvelduskontod arestiti üllatuslikult alltöövõtja taotluse alusel ja olukorras, kus kohtumenetlus oli kestnud ca aasta. Märgime, et hagi tagamiseks peavad esinema mõjuva põhjused ning kontode arest on üks kõige erandlikemaid meetmeid, kuivõrd see on menetlusosalisele äärmiselt koormav. Meil õnnestus klient päästa alusetust hagi tagamisest ca 20 päevaga olukorras, kus perioodi jäid ka jõulud ja aastavahetus.

Nimelt avastas klient töönädala alguses, et ettevõtte kontod on kohtumenetluse raames arestitud. Pöördusime koheselt päringuga maakohtu poole, kuid maakohus keeldus hagi tagamise määrust väljastamast põhjendusega, et kõik krediidiasutused ei ole kohtule veel määruse täitmise osas vastanud. Arvestades olukorra kriitilisust (arved vajasid maksmist ja töötasud ülekandmist) ning põhimõtet „äärmuslikud olukorrad nõuavad äärmuslikke lahendusi“, tegime midagi erakordset – vaidlustasime kohtumääruse, mille sisu me ei olnud näinud.

Ringkonnakohus tühistas TRINITI määruskaebuse alusel maakohtu määruse ning nõustus meie argumentidega, et kontode arest on toodud asjaoludel põhjendamatu ja menetlusosalist liigselt koormav. Ringkonnakohus nõustus, et alltöövõtja ei ole toonud kohtu ette asjaolusid, mis kaaluksid üle TRINITI kliendi huvid ja õigustaksid majandustegevuse niivõrd ulatuslikku piiramist. Seega käesoleval juhul oli „kastist välja“ mõtlemine edukas ning võimaldas tekkinud olukorra lahendada erakordselt kiiresti ja tulemuslikult.

Klienti esindavad vandeadvokaadid Klen Laus ja Virge Murak