Kogemused
Eesti
Immigratsioon
Kriminaalõigus
Vaidluste lahendamine
oktoober 11, 2022

Kaitsesime edukalt välismaalasest klienti elamisloaga seotud kriminaalasjas

TRINITI Ukraina kodanikust klienti kahtlustati Politsei- ja Piirivalveametile valeandmete esitamises. Prokuratuur leidis, et abikaasa juurde elama asumiseks esitatud elamisloa taotluses esitati valeandmeid, kuna sõlmitud abielu oli fiktiivne. Kliendi jaoks oli kriminaalasja edukas lahenemine eriti oluline, kuna kriminaalkorras karistatus takistab edaspidi elamisloa taotlemist. 

Asjas tõusetus rida tehnilisi küsimusi välismaalaste õigusega seonduvalt: millist dokumenti saab taotluste paljususel pidada menetletavaks elamisloa taotluseks, millised andmed selle taotlemisel omavad õiguslikku tähendust jms. Prokuratuur otsustas kriminaalmenetluse lõpetada kohtusse saatmata. 

Kliendi huve kaitsesid TRINITI krimiadvokaat Risto Käbi ja sisserändeõiguse ekspert Ramil Pärdi.