Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
november 20, 2020

Kostjaid esindades oleme edukalt küsinud hagejatelt menetluskulude tagatist

Viimaste kuude praktika kohtutes seoses menetluskulude tagatise nõudmisega hagejatelt selleks puhuks kui hageja vaidluse kaotab ja peab maksma alusetult menetlusse aastateks sattunud kostja menetluskulud, on TRINITI vaidlustiimil olnud püsivalt edukas.

Oleme mitmel korral palunud kohtul kohustada hagejaid andma tagatist kogu maakohtu menetluse toimingute katteks, prognoosides õigusabi mahuks kuni 40 tundi kogu maakohtu menetluse eest, mis võrdub TRINITI kohtuvaidluse standardse fikseeritud hinnaga 6 500 eurot või 7 000 euroga, kui tunnihind on 175 eurot. Tagatise nõudmisel ja saamisel on kaks positiivset efekti – esiteks, kui hageja selle maksab, on kostja menetluskulude risk maandatud. Teiseks, kui hageja jätab tagatise tähtaegselt maksmata, lõpeb vaidlus seal. Kohus jätab hagi läbi vaatamata ja lõpetab menetlus. Menetluskulude tagatise maksmata jätmist juhtub praktikas sagedamini, kui seda võiks ette kujutada. Selliselt saab kostjast kliendi jaoks vaidlus läbi enne, kui see on jõudnud sisuliselt alata.