Kogemused
Eesti
Maksejõuetus, saneerimine ja võlgnevuste sissenõudmine
Vaidluste lahendamine
veebruar 8, 2018

Positiivne lahendus maakohtus: tehingu tagasivõitmiseks ei piisa vaid viitest sümboolsele hinnale lepingus

Esindasime edukalt maakohtus kostjast klienti tehingu tagasivõitmise vaidluses, kus võlausaldaja proovis osade müügitehingut selle „liiga madala“ hinna tõttu tagasi võita. Vaidlusaluse tehingu näol oli tegemist kompromisslepinguga, kokkuleppega laenu tagastamiseks ning osa müügilepinguga, mis vormistati ühes dokumendis ning osa müügihinnaks märgiti sümboolne 3 eurot.

Kohus asus seisukohale, et sellise mitmest elemendist koosneva tehingu puhul tuleb osa müügihinna määramise juures võtta arvesse ka teisi tehingu komponente nagu laenu tagastamine ja käenduslepingute täitmise kohustusest vabastamine. Kohus selgitas, et osa väärtuse määramisel tuleb arvesse võtta ka seda, mida sai müüja osa võõrandamise eest vastu kogumis, mitte pelgalt seda osa, mis kajastub osa müügilepingu hinna punktis.