Kogemused
Eesti
Maksejõuetus, saneerimine ja võlgnevuste sissenõudmine
juuni 12, 2023

TRINITI aitas Ehitusfirma Fidele OÜ-d saneerimismenetluse algatamisel ja saneerimiskava edukal kinnitamisel

TRINITI tiim koosseisus Ain Kalme ja Klen Laus nõustasid Ehitusfirma Fidele OÜ-d saneerimisavalduse koostamisel ja saneerimiskava kohtu poolt kinnitamisega seotud kohtumenetluses.

Fidele peamine tegevusala on kortermajade rekonstrueerimine peatöövõtjana ning Fidele on Eestis üks suurim kortermajade rekonstrueerimise teenuse osutaja.

Saneerimiskava täitmise tähtajaks on 5 aastat, s.t. kava alusel tehakse võlausaldajatele väljamakseid perioodil 2023-2027. Ehitusfirma Fidele OÜ kohtu poolt määratud saneerimisnõustajaks on Urmas Võimre, kes teostab ka järelevalvet saneerimiskava täitmise üle.