Kogemused
Eesti
Andmekaitse
september 26, 2018

TRINITI nõustas klienti andmekaitsealase mõjuhinnangu teostamisel

Andmekaitsealane mõjuhinnang on tegevus, milles tuleb ühildada riskianalüüs, õiguslikud hinnangud ning kliendi äri tundmine. Mõjuhinnangu tulemus annab vastuse, kas planeeritav uus ärisuund, toode või teenus on andmekaitseliselt lubatav

Lõime kliendile interaktiivse ja universaalse lahenduse saavutamaks efektiivne andmekaitse mõjuhinnangu koostamise tööriist