Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI esindab rahvusvahelist kaubamärgiomanikke koondavat organisatsiooni Euroopa Kohtus

TRINITI esindab kaubamärgiomanikke koondavat organisatsiooni SNBReact, mis koondab ja kaitseb tuntud kaubamärgiomanikke, kellele kuuluvad sellised kaubamärgid nagu Pandora, Puma, Burberry, Prada, Gucci, Calvin Klein jpt.

Seoses SNBReact poolt esitatud hagiga Eesti kohtusse pöördus Tallinna Ringkonnakohus eelotsuse taotlusega Euroopa Kohtu poole.

Eesti kohus küsis Euroopa Kohtult esiteks selle kohta, et kas ja millal on Euroopa Liidu õiguse järgi kaubamärgiomanikke esindaval organisatsioonil õigus esitada kaubamärgiomanike õiguste kaitseks kohtusse hagi. Täpsemalt seisneb küsimus selles, kas organisatsioon peab Euroopa Liidu õiguse järgi teatud juhul saama õiguse esitada hagi enese nimel või peavad hagejateks olema kaubamärgiomanikest organisatsiooni liikmeid.

Teiseks küsib Eesti kohus seda, kas ja millal võib isikule kaasneda vastutus selle eest, kui ta võimaldab toimida võltskaupu müüvatel veebilehtedel. Kui isik pakub anonümiseerimise teenust võimaldades võltskaubamüüjatel registreerida kaubamärgiõigusi rikkuvaid domeene. Tegemist on olulise küsimusega internetiteenuse vahendajate vastutuse määratlemisel. Nimelt, digiühiskonnas on oluline põhimõte, et vahendaja ei pea analüüsima, kontrollima ja uurima, milline info on tema vahendatava seas. Küsimus on aga, kas see nn immuniteet lõppeb olukorras, kus vahendaja teenuse ainsaks eesmärgiks on tekitada kattevari võltskaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Kui jah, siis millistel tingimustel? Neile küsimustele loodamegi saada vastused Euroopa Liidu kohtust.

Klienti esindavad Eesti kohtutes ja Euroopa Kohtus vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaat Maarja Pild.