Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

5 ELi energeetikavaldkonna arengut rohelisema ja paremini varustatud homse nimel

Viimaste aastate jooksul on Euroopa Liit teinud energiasektoris olulisi edusamme. Kesksel kohal on olnud EL-i püüdlus saavutada energiavaldkonnas puhtam ja energiakindlam tulevik, eesmärgiga vähendada sõltuvust Venemaa fossiilsetest kütustest ning asendada taastumatud energiaallikad taastuvenergia kasutuselevõtuga.

5 olulist ELi energiasektori põhimeedet ja strateegiat, mis soodustavad jätkusuutlikuma tuleviku kasvu, on järgmised:

  1. Energiaallikate mitmekesistamine

Olulist muutust Euroopa energiamaastikul iseloomustab gaasivarustatuse mitmekesistamine. Enne Ukraina sissetungi moodustas Venemaa torugaasi import umbes 40% ELi gaasitarnetest, kuid tänaseks on see vähenenud alla 10%.[1] Nüüdseks on üheks peamisteks gaasitarnijateks saanud Norra ja USA [2], mis mitte ainult ei paranda energiajulgeolekut, vaid on kooskõlas ka ELi laiemate jätkusuutlikkuse eesmärkidega.

  1. Maagaasi tarbimise vähendamine

EL vähendas 2022. aasta augustist kuni 2023. aasta märtsini oma maagaasi tarbimist 17,7% võrra (võrreldes samade kuude keskmise gaasitarbimisega aastatel 2017-2022) [3], mis on märkimisväärne saavutus ja ilmestab ELi pühendumust vähendada oma süsinikujalajälge.

  1. Taastuvenergia eesmärkide tõstmine

Veel üks ambitsioonikas samm rohelisema tuleviku suunas on uuendatud ELi taastuvenergia direktiiv. Tõstes 2030. aasta siduva taastuvenergia eesmärgi minimaalselt 42,5%-le, kiirendab EL taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja kahekordistab olemasoleva taastuvenergia osakaalu.[4]

  1. Vesinikuprojektide hoogustamine

EL on ette võtnud laiahaardelise lähenemise, et arendada jätkusuutlikku vesinikumajandust. Euroopa Vesinikupanga (EHB) loomine on üks esimesi olulisi samme, mis hõlbustab nii ELi siseturu kasvu kui ka vesiniku rahvusvahelist importi.[5] Lisaks eraldab EL märkimisväärseid rahalisi vahendeid, et kiirendada vesinikuorgude („Hydrogen Valley“) kasutuselevõttu ja edendada vesinikusektorile spetsiifilisi oskusi.[6]

  1. Kiirem lubade andmise protsess taastuvenergia projektidele

EL mõistab taastuvenergiaprojektide kiirema ja tõhusama kasutuselevõtu tähtsust. Liikmesriike innustatakse kiirendama energiaprojektidele lubade väljastamist läbi taastuvenergia eelisarenduspiirkondade loomise. Nendes piirkondades nähakse ette, et taastuvenergia projektide loamenetlus kestab varasemate kuni 10 aastat kestnud menetluste asemel kuus kuud kuni üks aasta.[7]

Soodustades innovatsiooni, täiendades regulatsioone ja seades ambitsioonikaid eesmärke on EL teel puhtama, rohelisema ja vastupidavama energiaraamistiku poole. Kui see teema Teid täpsemalt huvitab või Teil tekkis küsimusi, siis võtke meiega kindlasti ühendust.

[1] – https://www.bruegel.org/policy-brief/eu-can-manage-without-russian-liquified-natural-gas#:~:text=Russian%20pipeline%20exports%20made%20up,the%20previous%2012%2Dmonth%20period.
[2] – https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/.
[3] – https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230419-1#:~:text=The%20EU%20consumption%20of%20natural,March)%20between%202017%20and%202022.
[4] – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2061.
[5] – https://energy.ec.europa.eu/news/commission-outlines-european-hydrogen-bank-boost-renewable-hydrogen-2023-03-16_en.
[6] – https://energy.ec.europa.eu/news/hydrogen-valleys-european-commission-signs-joint-declaration-european-stakeholders-boost-eu-hydrogen-2023-03-01_en.
[7] – https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/enabling-framework-renewables_en.