Kogemused
Eesti
Andmekaitse
mai 26, 2018

TRINITI nõustas Äripäev AS-i andmekaitse nõuete täitmise projektis

2018 aasta mais jõustus üleeuroopaline andmekaitsemäärus ingl. GDPR. TRINITI abistas Äripäev AS-i andmekaitsealase dokumentatsiooni ülevaatamisel ja ettevalmistamisel, mh privaatsustingimuste täiendamisel, töötlemistoimingute registri koostamisel, rikkumisest teavitamise dokumentatsiooni koostamisel ja töötajate andmete töötlemise dokumentatsiooni koostamisel