Kogemused
Eesti
Andmekaitse
mai 8, 2018

TRINITI nõustas Utilitase kontserni andmekaitse nõuete täitmise projektis

2018 aasta mais jõustus üleeuroopaline andmekaitsemäärus ingl. GDPR. TRINITI abistas Utilitase kontserni andmekaitsealase dokumentatsiooni ülevaatamisel ja ettevalmistamisel, mh privaatsustingimuste täiendamisel, töötlemistoimingute registri koostamisel, rikkumisest teavitamise dokumentatsiooni koostamisel ja töötajate andmete töötlemise dokumentatsiooni koostamisel