Kogemused
Eesti
Intellektuaalne omand & tehnoloogiaõigus
oktoober 27, 2017

TRINITI koostas Riigikantselei tellimusel raporti autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate valdkondliku reguleerimise vajalikkusest

Riigikantselei korraldas riigihanke isejuhtivate sõidukite õigusanalüüsi analüüsi läbiviimiseks. Meie advokaatide Karmen Turk ja Maarja Pild töö tulemusena selgus, et tehnoloogilisi arenguid silmas pidades on mõistlik valdkonda laiemalt reguleerida tagamaks tehisintellekti seadustav robootika seadusandlus,  mitte keskenduda kitsalt vaid isejuhtivatele sõidukitele

Loe lähemalt uudisest TRINITI kutsub tutvuma: robootikaõiguse loomise lõppraport