Kogemused
Eesti
Meediaõigus
aprill 22, 2017

Esindasime kohtus edukalt Eesti Päevalehte

Vaidlus puudutas Eesti Päevalehe 02.12.2015 artiklit: “Põhja-Tallinna linnaosavanem eelistas odavaid sotsiaalkortereid jagades oma alluvat.” Kohus jättis hagi Eesti Päevalehe vastu suuremas osas rahuldamata, sh leidis kohus, et puudub selline rikkumine, mis kohustaks Ekspress Meediat maksma hagejale kahju. Kohus rõhutab ajakirjandusvabaduse jaoks olulist põhimõtet, et olenevalt kui intensiivselt  vaidlusalune väide isiku õigusi rikub, siis selle vastav on ka ajakirjanduse tõendamiskoormis. S.t mida tõsisem väide seda suurem tõendamiskoormis ja vastupidi.