Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 17, 2020

TRINITI kaitses Katrin Lusti nn “pedofiili” saatega seoses esitatud kahtlustusega ebaseadusliku läbiotsimise osas

Kaitse väiteks oli keelueksimus, mida praktikas harva rakendatakse, sest karistusõiguse osas oleme ühiskonnas ühel meelel. Nimelt karistusõigus sisaldab siiski tegusid, mille keelatuses oleme üldiselt kokku leppinud ja igaüks saab, milline tegu on kuritegu. Antud juhul teo toimepanemise hetkel ei tundunud, et ületatakse hea-kurja piiri nii kogenud ajakirjanike arvates, nende advokaatide arvates ega isegi kohal viibinud politseinikute arvates. Põhja Ringkonnaprokuratuur nõustus ning lõpetas menetluse, leides , et Katrin Lustile ei ole võimalik ette heita ebaseaduslikku läbiotsimist U.K. kodus, kus Katrin Lust avas kappe ja sahtleid eesmärgiga juures viibinud politseiametnikele leida tõendeid selle kohta, et tema saates portreteeritav mees on pedofiil. Arvestades seda, et K. Lusti tegevust jälgisid kohal viibinud politseiametnikud, kes ei püüdnud teda kuidagi takistada, ei saa Katrin Lustile ette heita kuriteo toimepanemist. Olukorras, kus politseiametnikud K. Lusti ei takistanud, ei pidanud K. Lust aru saama, et tema tegevus on keelatud.