Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 21, 2017

Esindasime edukalt SL Õhtulehte

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega jäeti hagi SL Õhtulehe vastu rahuldamata. Vaidlus puudutas artiklit, mis rääkis suure Lasnamäe kortermaja korteriühistu koosolekul tekkinud eriarvamustest. Kohus rõhutas olulist põhimõtet, et kogu artikli eemaldamist ei ole võimalik hagejalt nõuda olukorras, kus see sisaldab ka palju muid väiteid, mida hageja isegi ei vaidlusta