Kogemused
Eesti
Äriõigus
Vaidluste lahendamine
juuli 12, 2023

TRINITI saavutas Riigikohtust märgilises dividendivaidluses olulise võidu

Advokaadibüroo TRINITI esindas Riigikohtus aktsiaseltsi Pärnu REV seoses väikeaktsionäri nõudega dividendi väljamaksmiseks ning saavutas positiivse otsuse, mis kujundab kogu Eesti äriõiguse maastikku.

Nimetatud vaidlus on osa Pärnu REV‑i ning tema aktsionäri ja endise juhatuse liikme Andres Kesküla vahelisest mahukast kohtusaagast, mida TRINITI on aidanud Pärnu REV‑il ja tema tütarühingutel väga edukalt ajada.

Kõnealuses vaidluses oli Tallinna Ringkonnakohus teinud varem otsuse, milles leidis, et Pärnu REV peab maksma Andres Keskülale välja dividendid, kuigi äriühingu majanduslik olukord oli pärast vastava otsuse tegemist oluliselt halvenenud. Riigikohus rahuldas TRINITI poolt esitatud kassatsioonkaebuse, tühistas Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ning saatis asja tagasi ringkonnakohtule uueks otsustamiseks, kuid selgitas mitmeid olulisi põhimõtteid, millest ringkonnakohus lahendit tehes peaks lähtuma.

Kõige olulisema põhimõttena kinnitas Riigikohus üle seisukoha, et aktsiaseltsil on õigus üldkoosoleku otsusega ette nähtud dividendi maksmise nõude täitmisest keelduda või sellest nõudest vabaneda, kui üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi maksmine tooks kaasa aktsiaseltsi maksejõuetuks muutumise või maksejõuetuse tekkimise ohu.

Sellises olukorras dividendi väljamaksmise nõudmine aktsionäri poolt on Riigikohtu sõnul vastuolus aktsionäri lojaalsuskohustusega aktsiaseltsi suhtes. Riigikohus tsementeeris põhimõtet, et ühe aktsionäri huvidele tuleb eelistada aktsiaseltsi tegutsema jäämist.

Klienti esindasid Riigikohtus TRINITI poolt vandeadvokaadid Tanel Kalaus ja Villu Otsmann.