Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Haldusõigus
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
veebruar 9, 2023

Lõpetasime Rahapesu Andmebüroo aresti 600 000 eurole

Advokaadibüroo TRINITI saavutas klientide pangakontode vabastamise Rahapesu Andmebüroo (RAB) käsutuspiirangutest üle 600 000 euro ulatuses.

Detsembris 2022 said kliendid RAB ettekirjutuse, et nende pangakontodel oleva raha suhtes on seatud käsutuspiirangud seoses rahapesu kahtlusega. Sellest tingituna muutus klientide jaoks enam kui 600 000 euro kasutamine võimatuks. RAB tegutses oma tavapärasel moel, jättes kliendid koormavate piirangute põhjuste osas täielikult pimedusse. Klientidele ei esitatud ka küsimise peale mistahes infot, milles rahapesu kahtlus seisneb, märkides samaaegselt, et klientide kohustus on raha tagasi saamiseks teadmata kahtlus kummutada. Kuidas kliendid peaksid seni rahata hakkama saama, see RAB-i ei huvitanud.

Panime RAB-i jaoks kokku dokumentatsiooni, näitamaks klientide vara päritolu. Kaebasime RAB-i raha külmutamise ettekirjutuste pärast kohtusse ja taotlesime kohtult esialgset õiguskaitset. Eelneva tulemusena jaanuaris 2023 RAB tühistas ise oma ettekirjutused ja vabastas klientide vara.

Kohtumenetlus jätkub tuvastamaks RAB tegevuse õigusvastasust klientide vara kinni hoidmisel ligi kahe kuu jooksul ja klientidele tekitatud kahju hüvitamiseks.

Kliente esindavad advokaadid Tõnis Loorits, Risto Käbi ja Ramil Pärdi.