Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Pangandus & finantsõigus
oktoober 19, 2020

TRINITI advokaatide panus riikliku riskihinnangu valmimisse

TRINITI finantstiimi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi osalevad Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel. Riiklik riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi nii riigi kui sektorite tasandil. Riskihinnang toob välja Eestis levinuimad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise viisid ning selle abil analüüsitakse nii olukordi, mis vajavad parendusi (sh seadusandlikul tasandil) ja rohkem ressurssi riskide ennetamiseks erasektori ettevõtjatelt, samuti olukordi, kuhu täiendavate ressursside suunamine ei ole põhjendatud. Riikliku riskihinnangu tulemused võimaldavad riigil jagada sektorid riskiklassidesse, määrates lihtsustatud meetmeid sektoritele, kus rahapesu ja terrorismi risk on hinnatud madalamaks ning pöörates rohkem tähelepanu valdkondadele, kus risk on hinnatud kõrgemaks. Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamist koordineerib Rahandusministeerium ning see valmib 2020. aasta lõpuks.