Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Pangandus & finantsõigus
aprill 20, 2020

TRINITI nõustab Sihtasutust KredEx

TRINITI on aastaid nõustanud ja nõustab ka COVID-19 kriisi ajal Sihtasutust KredEx (Eesti riigi asutatud finantseerimisasutus) riigigarantiisid jm KredExi poolt pakutavaid meetmeid puudutavate riigiabireeglitega seotud küsimuses, et tagada, et KredExi pakutavad meetmed ei kujutaks endast ebaseaduslikku riigiabi.