Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
mai 30, 2023

Aitasime EstateGurul jõuda vaidlustes pikaajalise võlgnikuga positiivse lõpplahenduseni

Advokaadibüroo TRINITI esindas EstateGuru ühisrahastusportaali tagatisagenti mitmetes keerulistes ja ühisrahastuse valdkonna jaoks pretsedente loovates vaidlustes EstateGuru kõige pikaajalisemate ja pahatahtlikumate võlgnike vastu ning saavutas lõpuks investorite jaoks positiivse lõpplahendi.

Viidatud saaga sai alguse juba 2017. aastal, kui võlgnike perekonna äriühing võttis EstateGuru vahendusel 220 000 eurot laenu, aga keeldus seda tagastamast, algatades selle asemel mitmeid erinevaid menetlusi ja võideldes nõuete vastu kõigi võimalike ja võimatute vahenditega. Näiteks tuli EstateGurul ja Advokaadibüroo TRINITI advokaatidel kokku 5 aasta jooksul tegeleda korduvate pankrotimenetluste ning korduvate ja erinevate isikute poolt algatatud sundtäitmise lubamatuks tunnistamise menetlustega, aga ka erinevate hagimenetlustega (sh pankrotimenetluses nõude tunnustamise menetlus, käenduslepingust tuleneva kohustuse täitmise hagi jms).

Võlgnikku ei heidutanud uute menetluste algatamisel ka see, kui kohtud olid samadel asjaoludel juba tema kahjuks otsuse teinud. Kahjuks võimaldas isikute paljusus (erinevad äriühingud ja füüsilised isikud, kes olid kas pankrotti läinud laenusaaja võlausaldajad, koormatud kinnistu ühisomanikud või käendajad) ja erinevad menetlusliigid sellist võlausaldajat koormavat käitumist.

Seejuures on oluline märkida, et EstateGuru ja TRINITI advokaadid pakkusid kõigi menetluste jooksul võlgnikule erinevaid viise jõuda kompromissini ja vaidlused võlgniku jaoks võimalikult soodsalt lahendada. Sellest hoolimata töötas võlgnik palehigis selle nimel, et võetud laenu ei tuleks tagasi maksta.

Lõpuks, pärast seda, kui kohtud olid teinud järjekordse lahendi EstateGuru tagatisagendi kasuks, õnnestus 2023. aasta aprillis saavutada võlgnikuga kompromiss, mille tulemusena müüdi ka teine hüpoteegiga koormatud kinnistu (esimene kinnistu oli müüdud juba varem) ja rahuldati suur osa investorite nõuetest.

Sellega sai enam kui 5 aastat kestnud keeruline vaidlus lõpu. Selle kogemuse võib kokku võtta tõdemusega, et õiglus võidutseb alati ning kui võlgnikud oleksid varem mõistnud, et oma kohustusi tuleb siiski täita ning võlgnevused tasuda, oleks neil tõenäoliselt üks hüpoteegiga koormatud kinnistu alles.

Klienti esindasid nendes vaidlustes TRINITI poolt vandeadvokaat Tanel Kalaus ja advokaat Martin Järve.