Kogemused
Eesti
Kriminaalõigus
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
aprill 25, 2023

TRINITI kaitses klienti edukalt 750 000 euro rahapesu kriminaalasjas

2023. aasta aprillis lõpetas prokuratuur meie kliendi kriminaalmenetluse rahapesukuriteo kahtlustuses. Rahapesu Andmebüroo avalduse alusel 2022. aastal alanud kriminaalasjas arestiti esimese asjana kliendi pangakontol 750 000 eurot, mis nüüd vabastati.

Kaitsesime klienti ülekuulamisel politseis, vaidlustasime vara arestimise, esitasime tõendid ja selgitused vara legaalse päritolu kohta ning aitasime kaasa kliendi õiguste kaitsele välismaal.

Rahapesukahtluse kontrollimisega kriminaalmenetluses (ka siis, kui see osutub alusetuks) kaasnevad sageli päringud välisriikidesse, millest kasvavad omakorda välja uued menetlused kohapeal, sealsete varade külmutamised ja raskused äritegevuseks hädavajalike pangateenuste kasutamisel.

Meie töö jätkub, et saavutada kliendile alusetu kahtlustuse ja vara arestimisega tekitatud erinevate kahjulike tagajärgede heastamine. Klienti kaitses vandeadvokaat Risto Käbi.