Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 25, 2023

TRINITI seljatas tuntud investeerimispanga

Eestis tuntud ja ennast investeerimispangaks nimetav Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud väärtpaberituru kutseline osaline* (edaspidi Varahaldur), hoidis üle kuue aasta alusetult kinni meie kliendi raha. 4 aastat ja 2 kuud kestnud kohtuvaidlus läbis kõik kolm kohtuastet ning Varahaldur kasutas ära kõikvõimalikud ettekäänded, et kliendi raha enda käes edasi hoida. Riigikohus rahuldas meie kliendi nõude lõplikult ja mõistis Varahaldurilt välja ca 265 000 eurot. Varahalduri suhtes on algatatud täitemenetlus ja pole välistatud tema pankrott.

Klienti esindasid TRINITI vandeadvokaadid Katri Tomson ja Erki Vabamets.

*kuna tegemist oli kinnise menetlusega, ei tohi me osapoolte nimesid avaldada