Kogemused
Eesti
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
juuni 28, 2018

Esindasime Eesti Ekspressi olulises allikakaitset puudutavas meediavaidluses

Kohtud nõustusid meie kliendi positsiooniga, et menetlusosalist ei saa menetluses panna olukorda, kus tal puudub tõendamise võimalus. Allikakaitse on seadusega tagatud ja ajakirjanik ei saa ilma allika nõusolekuta allikat avalikustada. Seega on ainuke võimalik tõend allikate kasutamisel allikat kasutanud ajakirjaniku ütlused. Kui väita, et alati on need ütlused ebausaldusväärsed, polegi menetlusosalisel muud võimalust oma väiteid tõendada.

Kohtulahend on jõustunud Riigikohtu poolt menetlusse võtmata jätmisega