Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
märts 2, 2020

Esindasime edukalt klienti kaasomandi lõpetamise vaidluses maakohtus

​Harju Maakohus rahuldas meie kliendi hagi kaasomandi lõpetamiseks soovitud viisil. Klient soovis kaasomandis oleva maja müüki avalikul enampakkumisel, teine kaasomanik aga maja jätmist endale, kuid oluliselt väiksema hüvitise eest, kui pool kohtuekspertiisiga tuvastatud turuväärtusest. Kohus selgitas, et põhimõtteliselt ei ole õige jätta kaasomandis olevat kinnisasja ühe kaasomaniku ainuomandisse suurema hüvitise maksmise vastu, kui viimane on valmis ja võimeline maksma. Vastaspool ei olnud tõendanud, et ta oleks võimeline õiglast hüvitist maksma. Kohus selgitas ühtlasi, et ainuüksi asjaolu, et vastaspool kasutab kaasomandisse kuuluvat maja oma elukohana, ei õigusta meie kliendi ilmajätmist talle kuuluvast omandist tingimustel, mille puhul ta ei saa omandi kaotuse eest õiglast ehk turuväärtusel hüvitist.​ Maakohtu otsus ei ole veel jõustunud. Klienti esindas vandeadvokaat Anna Liiv.