Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
oktoober 20, 2021

TRINITI tõi kohtuvõidu juhatuse liikme vastutuse kaasuses

TRINITI esindas edukalt klienti kohtuvaidluses juhatuse liikme vastu, kes juhtis raha ettevõtte majandustegevusest kõrvale. Hagi juhatuse liikme vastu rahuldati 100 %, mõisteti välja ca 95 000 eurot ja viivised. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale peab selleks, et juhatuse liikmele lojaalsuskohustuse rikkumist ette heita, juhatuse liige olema tehingu tegemisel eelistanud isiklikke (või endaga seotud kolmanda isiku) huve äriühingu huvidele. See leidis ka vaidlusaluses kaasuses tõendamist – juhatuse liige korraldas objekti eest tasumise endaga seotud ettevõttele, sh jättis tellija poolt tasutud sularaha endale. Kohus leidis, et kui juhatuse liige väidab, et raha on laekunud sularahakassasse, siis tuleb tal vastutustest vabanemiseks seda ka tõendada. Kohus kinnitas, et ÄS § 187 lg 2 kaitsealas on ka selline kahju, mis on tekitatud ühingule tasumisele kuuluvate summade juhtimisega hoopis juhatuse liikmega seotud ettevõttesse, endale jätmisega ning tehingute raamatupidamises kajastamata jätmisega. Juhatuse liige ei suutnud tõendada, et temaga seotud ettevõte ka väidetavaid töid tegelikkuses teostas ega seda, et tellijalt saadud sularaha anti ühingule üle. Kohus kinnitas, et juhatuse liige on rikkunud nii lojaalsus- kui raamatupidamise korraldamise kohustust.  Äriühingut nõustasid TRINITI vandeadvokaat Villu Otsmann ja advokaat Anni Prants.