Kogemused
Eesti
Intellektuaalne omand & tehnoloogiaõigus
Meediaõigus
Vaidluste lahendamine
veebruar 10, 2020

TRINITI esindas edukalt sotsiaalmeedias avaldamise kohtuvaidluses ajakirjanikku

Harju Maakohus jättis sotsiaalmeedias avaldamise vaidluses meie kliendi vastu hagi rahuldamata. Nimelt jagas meie klient Facebookis teise kasutaja maalitud teost. Kohus otsustas, et sotsiaalmeedias teiste isikute postituste jagamise näol ei olnud tegu autoriõiguste rikkumisega. Esiteks Facebooki kasutustingimuste kohaselt oli kostjal õigus kasutada informatsiooni, mille hageja oli ise oma kasutaja seinale lisanud. Teiseks nõustus kohus meie kliendiga ka selles, et kostjal oli õigus teose kujutis reprodutseerida ajakirjandusliku erandi alusel.b Maakohtu otsus ei ole veel jõustunud ning vaidlus võib jätkuda ringkonnakohtus. Klienti esindasid advokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild.