Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
august 27, 2017

TRINITI esindab rahvusvahelist kaubamärgiomanikke koondavat organisatsiooni Euroopa Kohtus

Eesti kohus küsis Euroopa Kohtult esiteks selle kohta, et kas ja millal on Euroopa Liidu õiguse järgi kaubamärgiomanikke esindaval organisatsioonil õigus esitada kaubamärgiomanike õiguste kaitseks kohtusse hagi.

Teiseks küsib Eesti kohus seda, kas ja millal võib isikule kaasneda vastutus selle eest, kui ta võimaldab toimida võltskaupu müüvatel veebilehtedel