Kogemused
Eesti
Immigratsioon
Vaidluste lahendamine
juuni 20, 2023

TRINITI esindas edukalt pro bono Eesti Inimõiguste Keskust põhiseaduslikkuse menetluses rahvusvahelise kaitse taotleja õiguse üle kasutada internetti

TRINITI abistas pro bono korras Eesti Inimõiguste Keskust vaidluses varjupaigataotleja õiguse üle omada ligipääsu internetile ja kasutada telefoni. Riigikohus nõustus Eesti Inimõiguste Keskuse ja halduskohtuga ning tunnistas mitmed senised üldist keeldu sisaldavad normid põhiseadusega vastuolus olevaks. Kokkuvõtlikult nõustus Riigikohus, et täiemahuline keeld kasutada vabalt ning isikliku seadme abil internetti riivab paljusid põhiõigusi, kuivõrd interneti kasutamiseta on tänapäeval paljude põhiõiguste teostamine raskendatud. Selliselt ei ole riik täitnud enda kohustust tagada kinnipidamiskeskuses võimalust kasutada üldkasutatavaid sidekanaleid.

Oluline on siinkohal mõista, et kinnipidamiskeskus ei ole karistuse kandmise koht, vaid sinna paigutatakse spetsiifiliste haldusmenetluste – välismaalane rahvusvahelise kaitse menetluse tagamiseks. Seega ei ole tegemist vangistuse ega arestiga või muu sunnivahendiga, mida kohaldatakse, kui isik on kuidagi õigusvastaselt käitunud. Siiski ei võimaldatud varjupaigataotlejale õigust kasutada interneti ja telefoni, mis ometi samas on absoluutselt vajalikud selleks, et suhelda enda pere ja lähedastega, osaleda enda rahvusvahelise kaitse menetluses ning soovi korral õppida, s.h. eesti keelt. Olgem ausad – suhtlemisest ja teabest (sh päevakajalisest), meelelahutusest ja perekonnast pikka aega eemal olemine mõjutab heaolu ja vaimset seisundit. Selline Riigikohtu otsus viib Eesti demokraatiat edasi.

Loe ka:
Otsus:  https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=5-23-16/15
Pressiteade: Kohtuvõit: varjupaigataotlejate suhtlusvõimaluste piiramine on vastuolus Eesti põhiseadusega.