Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
detsember 27, 2017

Riigikohus tegi kohtualluvust puudutavas pretsedendivaidluses otsuse

Riigikohus tegi eelmise aasta detsembris olulise lahendi kohtualluvuse seisukohalt, mis põhines omakorda Euroopa Kohtu juhistel.

Lahendist tuleneb, et kui Eestis registreeritud äriühing soovib vaielda mõne välisriigi veebilehel avaldatud andmete üle, siis saab ta teha seda ka Eestis, kui Eestis on äriühingu huvide kese.

Loe ka otsuse aluseks olnud Euroopa Liidu Suurkoja menetluse kohta SIIT ning vaidlusest pikemalt SIIT