Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI Transpordi & Taristu töögrupi 2021 aasta tegemised

2021 oli TRINITI Transpordi & Taristu töögrupile tegus ja tulemuslik aasta. Teemegi alljärgnevalt kokkuvõtte meie olulisematest nõustamisprojektidest taristu- ja transpordisektoris:

49% osaluse omandamine lennuettevõttes Xfly. Eesti rahvuslik lennufirma (Nordica) omandas Poola riiklikult lennufirmalt LOT Polish Airlines nende ühisettevõtte Regional Jet OÜ (Xfly) 49-protsendilise osaluse, mille tulemusena sai Nordica äriühingu ainuosanikuks. Nõustasime Nordicat lepingute läbirääkimistel ning tehingu teostamisel.

Äriklassi reaktiivlennuki müük ja registreerimine. TRINITI Transpordi & Taristu töögrupp nõustas müüjat Hawker 850XP Business Jet tüüpi reaktiivlennuki müügis Fort Aero AS-le. Tehing hõlmas lisaks müügilepingule ka õhusõiduki registreerimist Eesti registris, lennuki seadmist ostuhinna tasumise tagatiseks ning müüjale Fort Aero lennukipargi lennuteenuste osutamise tingimuste kokkuleppeid.

Transpordi Varahaldus OÜ võlakirjade refinantseerimine. Riigile kuuluva Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) refinantseeris varasemalt emiteeritud võlakirjade jäägi LHV Panga laenuga summas 23 miljonit eurot. TRINITI nõustas TVH poolt lepingudokumentatsiooni koostamist ning läbirääkimisi, samuti vajalike muudatuste tegemist õhusõidukite registris, kehtivates lennukite rendilepingutes ning teistes tehinguga seotud õigusdokumentides.

CMR elektroonilise veoselehe juurdepääsupunkti (NAP) toimimismudeli analüüs. Koostöös Kesk- ja Ida-Euroopa juhitva ärikonsultatsiooniettevõttega Civitta nõustab TRINITI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit uuringus, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti riigi sisese keskse elektroonilise maanteetranspordi veoselehe juurdepääsupunkti (NAP) loomist, mis toimiks vahelülina avaliku sektori pädevuste asutuste ning teenuseosutajate vahel elektroonilise kaubainfo edastamisel. Töö tulemusena on riigil võimalik langetada otsus NAPi teenuse funktsionaalse ja tehnilise ülesehituse osas.

Veemajanduse küsimused. TRINITI Transpordi & Taristu töögrupp nõustas jätkuvalt mitmeid kohalikke omavalitsusi, organisatsioone ning regionaalseid vee-ettevõtjaid erinevates veemajanduse ja veetaristuga seotud küsimustes (sh investeeringute tegemine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine, vee-ettevõtluse võimalik edasine konsolideerumine jne).

Rail Balticu projekti hangete nõustamine ja hankevaidlustes esindamine. TRINITI esindas edukalt Rail Baltic Estonia OÜ-d kahes vaidluses Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööde riigihanke tulemuste üle.

Osalemine erinevates võrgustikes ning töögruppides. TRINITI Transpordi & Taristu töögrupi liikmed osalesid ja osalevad erinevates funktsioonides muuhulgas järgmistes erialastes võrgustikes ja töögruppides:

  • Rail Baltica Business Network
  • Eesti Lennundusklaster
  • Eesti Kaitsetööstuse liit
  • Drooni(õiguse) töögrupp MKM-is
  • Kaitsetööstuse liidu kosmose töögrupp

Kokkuvõttes on rõõm tõdeda, et ka käesolev aasta on TRINITI Transpordi & Taristu töögrupile alanud töiselt, kus käimasolevad projektid jätkuvad ning lauale on tulnud ka uusi ja olulisi õigusülesandeid nendest valdkondadest. Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, võid alati ühendust võtta TRINITI Transpordi & Taristu valdkonna advokaatidega.

Kommenteerimine on suletud.