Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Ärinime broneerimine ja kindla kuupäevaga kande tegemine

Äriseadustiku 2023-2024 ulatuslike muudatuste viimase paketina tekkis 1. märtsist võimalus äriregistris broneerida ärinime ja taotleda kindla kuupäevaga kande tegemist.

Ärinime broneerimise võimaluse peamine eesmärk on võimaldada ettevõtjatel panna meelepärane ärinimi nö lukku kuni registripidaja poolt kande tegemiseni. Teiseks eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatel kontrollida etteulatuvalt ärinime sobivust.

Kindla kuupäevaga kande tegemise võimaluse peamine eesmärk on võimaldada ettevõtjatel saavutada soovitud muudatus (nt juhatuse muutmise kanne, ühinemise või jagunemise kanne) kindlal kuupäeval. Teiseks eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatel etteulatuvalt kontrollida äriregistrile esitatud avalduse ning dokumentide sobivust ja korrektsust.

Hetkel on kindla kuupäevaga kande tegemise IT-lahendus aga poolik, kuna süsteem ei võimalda taotleda kande tegemist nädalavahetusele langeval kuupäeval.

Ärinime broneerimise tingimused:
 • Ärinime broneeringu saab e-äriregistris teha iga isik (nii juriidiline kui füüsiline isik)
 • Iga isik saab broneerida 1 ärinime
 • Ärinime broneerimisel tuleb nimetada äriühingu õiguslik vorm ja tegevusala, kus ärinime kasutama hakatakse
 • Ärinime saab broneerida 6 kuuks
 • Broneeringut on võimalik mõjuval põhjusel pikendada 3 kuu võrra
 • Ärinime broneeringu saab tühistada
 • Riigilõiv ärinime broneerimise eest on 150 eurot
Kindla kuupäevaga kande tegemise tingimused:
 • Kindla kuupäevaga kande tegemist saab taotleda e-äriregistris kuni 6 kuud ette
 • Kindlal kuupäeval kande tegemise taotlemiseks tuleb esitada mõjuv põhjus (nt soov juhatuse muudatus või ühinemise või jagunemise kanne teha kindlal kuupäeval)
 • Kindla kuupäevaga kande tegemise taotlemise saab tühistada
 • Riigilõiv kindla kuupäevaga kande tegemise eest on kahekordne tavapärane riigilõiv ehk osaühingute ja aktsiaseltside puhul 50 eurot ning FIE-de, täis- ja usaldusühingute, MTÜ-de ja sihtasutuste puhul 20 eurot

Kui eelneva osas tekkis küsimusi, siis võtke meiega ühendust.