Pieredze
Lietuva
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

LITGRID konsultēšana par preču zīmes reģistrāciju

TRINITI konsultēja LITGRID, Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru, par preču zīmes reģistrāciju, kā arī preču zīmes tiesību nodošanu Lietuvā un Eiropas Savienībā.