Pieredze
Igaunija
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

Domēnu reģistrācija ārvalstniekiem

TRINITI sniedz administratīvas kontaktpersonas pakalpojumus ārvalstu fiziskām un juridiskām personām, jo Igaunijā piemērojamie tiesību akti nosaka, ka administratīvajai kontaktpersonai jābūt Igaunijas rezidentam.